Investo Fund Management została powołana do życia w kwietniu 2015 roku, w celu obsługi procesu zarządzania aktywami Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych Aktywów Niepublicznych (FIZAN), przez wysokiej klasy specjalistów.

Zainteresowanie Investo Fund Management aktywami niepublicznymi wynika z kilku zasadniczych powodów. Występują liczne oferty aktywów atrakcyjnych inwestycyjnie, a co za tym idzie, występuje wyższy potencjał zysku z inwestycji, duża elastyczność oraz swoboda kształtowania umów na rynku aktywów niepublicznych. Liczniej występują też oferty z dysproporcją pomiędzy wyceną wartości godziwej wobec aktualnej wartości rynkowej.

Przed Investo Fund Management stawiane są bardzo wysokie wymagania, aby jakość świadczonych usług realizowana była na najwyższym poziomie. Dlatego zatwierdzanie wszystkich inwestycji dokonywane jest z udziałem Komitetu Inwestycyjnego, skupiającego ekspertów rynku finansowego, zarządzania nieruchomościami i ryzykiem.